menu OI学习记录
分类 杂项 下的文章
幡然醒悟
2022-07-08 |0 条评论
幡然醒悟余自幼便自豪于家中亲戚大抵为师。家父,家母,一数学,一语文,此乃二基础科。每逢其教诲,余曰:“家父、家母皆教于高中,余读于小学、初中,余为何从之?”故余不听其教诲,教诲如过耳之风,余从未...
加载中... 到底了啦
到底了啦